פעילויות
בחודשים הקרובים צפויות פעילות למען גיוס כספים
מתגבש רעיון לערב התרמה עם אומנים מהשורה הראשונה.